Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Barnens Bästa i Fokus

Nära föräldraskap. Konflikthantering utan våld. Notera utan att värdera. Börja inifrån.
 • Barnens bästa i fokus
 • Alla barn behöver närhet - stora som små. Ju mer närhet de får tidigt i livet, desto tryggare och mer självständiga blir de senare i livet. Amning, samsovning, bärsjalar och barnomsorg i det egna hemmet är olika verktyg som bidrar till mer trygghet.
  RSS Feed 0 discussions 0 comments
 • När flera människor har behov som leder åt olika håll kallas det för konflikter. Både vuxna och barn kan lära sig strategier för att lösa dessa konflikter med ömsesidig respekt, helt utan hot eller våld. En bra början är att lyssna på varandra för att förstå varandras behov och sedan sträva efter att tillmötesgå varandra.
  RSS Feed 0 discussions 0 comments
 • Små barn nästan lyser av nyfikenhet, medan större barns inre låga ofta har slocknat. Det behöver inte vara så. Vi kan bevara barnens nyfikenhet genom att förändra vårt synsätt kring inlärning och ansvar.
  RSS Feed 0 discussions 0 comments
 • Vilken förebild vill du vara? Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör. Lär känna dig själv och väx till den människa du vill vara. Lägg märke till dina reaktionsmönster och ta ansvar för hur du agerar när känslorna tar överhanden.
  RSS Feed 0 discussions 0 comments
 • Övrigt
 • Presentera dig och lär känna andra medlemmar på forumet.
  RSS Feed 0 discussions 0 comments
 • Arrangera träffar med likasinnade i ditt område.
  RSS Feed 0 discussions 0 comments
 • Här kan vi prata om allt och ingenting.
  RSS Feed 0 discussions 0 comments